Mis on AN?

NA- see on mittetulunduslik meeste ja naiste sõpruskond või ühing, kelle jaoks narkootikumid on saanud põhiprobleemiks. Me oleme tervenevad sõltlased, kes kohtuvad regulaarselt selleks, et aidata üksteisel puhtaks jääda. See on kõikidest narkootilistest ainetest täielikult hoidumise programm. On ainult üks NA liikmeks olemise tingimus: see on soov lõpetada narkootikumide tarvitamine. Soovitame sul olla avatud ja anda endale võimalus. Meie programm on ülesehitatud niivõrd lihtsatel põhimõtetel, et me saame järgida neid oma igapäevases elus. Kõige olulisem on see, et nad toimivad.

NA ei ole mingeid kohustusi. Me ei ole seotud ühegi teise organisatsiooniga. Meil ei ole sisseastumise ega jooksvaid makseid, meil ei ole kohustusi, me ei anna lubadusi. Me ei ole seotud ühegi poliitilise, religioosse ega õiguskaitse organisatsiooniga ja me ei ole kunagi kellegi järelevalve all. Meiega võib ühineda igaüks, hoolimata vanusest, rahvusest, seksuaalorientatsioonist, usust, religioonist või selle puudumisest.

Meid ei huvita mida ja kui palju te tarbisite, kes oled teie diilerid, mida tegite minevikus, kas olete rikas või vaene. Meid huvitab ainult see, lühidas meie saame sind aidata ja mida võtad ette oma probleemiga. Uustulnuk on kõige tähtsam isik ükskõik millisel koosolekul, kuna me suudame säilitada, mis meil on vaid seda edasi andes. Gruppide kogemustest teame, et need, kes käivad regulaarselt meie koosolekutel jäävad puhtaks.

Miks me oleme siin?

Enne NA Sõpruskonda tulekut ei suutnud me oma eludega tõime tulla: Me ei suutnud elada ja nautida elu nagu teised inimesed. Me soovisime midagi muud ja arvasime, et leidsime selle narkootikumides. Asetasime need kõrgemale meie perekondade, naiste, meeste ja laste heaolust. Pidime hankima narkootikume iga hinna eest. Põhjustasime teistele inimestele palju kahju, kuid kõige enam kahjustasime iseennast. Oma suutmatuses olla vastutustundlikud tekitasime iseendile probleeme. Me näisime olevat võimetud leppima eluga sellisena nagu ta on.

Enamus meist taipasid, et oma sõltuvuses sooritasime aeglast enesetappu, kuid sõltuvus on niivõrd salakaval elu vaenlane, et me kaotasime igasuguse jõu midagi ette võtta. Paljud meist lõpetasid vanglas või otsisid abi ravimitest, religioonist ja psühhiaatriast. Ükski neist meetoditest polnud meie jaoks piisav. Meie haigus ilmutas end taas või arenes edasi hetkeni, mil hakkasime meeleheites otsima abi üksteiselt Anonüümsetes Narkoomaanides. Peale Nasse tulekut teadvustasime endile, et olime haiged inimesed. Vaevlesime haiguse küüsis, mille vastu ravi puudub. Seda saab kõigest hoolimata mingil hetkel peatada ja tervenemine on siis võimalik.

Kes on sõltlane?

Paljud meist ei pea selle üle eriti mõtlema. Me teame! Kogu meie elu ja kõik mõtted olid ühel või teisel moel keskendunud narkootikumidele – kuidas neid leida, tarvitada ja juurde hankida. Me elasime selleks, et tarvitada ja tarvitasime selleks, et elada. See on väga lihtne, sõltlane – see on inimene, kelle elu kontrollivad narkootikumid. Oleme inimesed kroonilise ja progresseeruva haiguse küüsis, mille lõpp on vangla, haigla, surm.

Menüü