Kuidas see töötab?

Kui tahate seda, mida meil on pakkuda ja te olete selle heaks valmis tegema jõupingutusi, siis võite teha järgnevaid samme. Need on põhimõtted, mis tegid meie tervenemise võimalikuks.

 1. Tunnistasime, et olime jõuetud oma sõltuvuse ees ning meie elud oid muutunud juhitamatuks.
 2. Hakkasime uskuma, et meist vägevam jõud võiks taastada meie terve mõistuse.
 3. Otsustasime anda oma tahte ja elu Jumala, nii nagu me teda mõistsime, hoole alla.
 4. Viisime läbi põhjaliku ja kartmatu moraalse eneseuuringu.
 5. Tunnistasime Jumalale, iseendale ja mõnele teisele inimesele oma vigade tõelist olemust.
 6. Olime täiesti valmis, et Jumal kõrvaldaks kõik meie iseloomuvead.
 7. Palusime alandlikult Teda kõrvaldada meie puudused.
 8. Koostasime nimekirja kõikidest inimestest, kellele olime kahju teinud ja soovisime hakata seda heastama.
 9. Heastasime vähimagi võimaluse korral neile inimestele tehtud kahju – välja arvatud juhul, kui oleksime sellega teinud halba neile või kellelegi teisele.
 10. Jätkasime eneseuuringut ja kui olime milleski eksinud, tunnistasime seda kohe.
 11. Püüdsime palve ja meditatsiooni kaudu arendada oma teadlikku sidet Jumalaga, nii nagu me Teda mõistsime, paludes vaid arusaamist Tema tahtest meie jaoks ja jõudu seda tahet täita.
 12. Olles kogenud vaimset ärkamist nende sammude tulemusena, püüdsime viia seda sõnumit sõltlasteni ja järgida neid põhimõtteid kõikides oma tegemistes

See nimekiri tundub liiga pikk ja me ei suuda seda teha ühe korraga. Meist ei saanud sõltlased ühe päevaga, seepärast pidagem meeles – tasa sõuad, kaugele jõuad.

Ükskõikne või sallimatu suhtumine vaimsetesse põhimõtetesse võib enam kui miski muu nurjata meie tervenemise. Neist kolm: ausus, avatus ja valmisolek tegutsemiseks on meie jaoks asendamatud. Neid järgides oleme me õigel teel.

Arvame, et meie lähenemine meie haigusele on täiesti realistlik, kuna üha sõltlase abil teisele on võrreldamatu teraapiline väärtus. Me arvame, et meie moodus on praktiline, kuna sõltlased ise suudavad paremini kui keegi teine, mõista ja abistada üksteist. Me usume, et kiiremini me hakkame tegelema oma pakiliste probleemidega, seda kiiremini saavad meist vastuvõetavad, vastutustundlikud ja tegusad ühiskonna liikmed.

Ainuke võimalus vältida narkootikumide tarvitamist on mitte lasta juhtuda esimesel korral. Kui olete samasugused nagu meie, siis teate, et üks kord on liiga palju ja tuhat korda pole kunagi piisav. Rõhutame seda eriti, kuna teame, et tarvitades narkootikume eri moel või asendades üht teisega, anname taas oma sõltuvusele vaba voli.

Paljud sõltlased on kukkunud, kuna tegid alkoholi suhtes erandi. Enne, kui tulime Anonüümsetesse Narkomaanidesse, tegid paljud meist alkoholi suhtes erandi, kuid me ei saa enam endale libada seda väärarvamust. Alkohol on narkootikum. Oleme sõltuvushaigusega inimesed, kes tervenemise nimel peavad hoiduma kõikidest nerkootikumudest.

Menüü